top of page

Gizlilik Politikası

1. Topladığımız Veriler

Sitemizi kötü niyetli saldırılardan korumak ve istatistik amacıyla sunucumuz tarafından otomatik olarak oluşturulan günlük dosyalarını kullanırız. Bu dosyalarda sitemizde hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, bu sayfaları ne zaman, hangi işletim sistemi ve tarayıcı ile ziyaret ettiğinizle ilgili bilgiler yer alır.

2. Verilerin Saklanması

Topladığımız verileri, kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız. Günlük dosyaları, en fazla 1 yıl boyunca sistemimizde tutulmakta olup, gizlilik politikası oluşturma aşamasında bizimle doğrudan paylaştığınız veriler 3 yıl boyunca sistemimizde tutulmaktadır.

3. Verilerin Paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve mahkemelerden gelen bağlayıcı talepler doğrultusunda haklarımızı korumak amacı dışında verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz.

4. Çerez Politikası

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için birçok internet sitesi tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır.

Güvenlik ve analitik hizmetleri için sitemizde çerez kullanmaktayız. Ayrıca, reklam ortakları ve diğer üçüncü taraflar, sitemizde reklam yayınlamamız durumunda, sitemize gelen ziyaretçileri izlemek için çerez kullanabilir.

Bu tür izlemeler, üçüncü tarafların sunucuları aracılığıyla yapılmakta olup, veri işleme politikaları bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına tabidir.

Google Çerezleri

Ziyaretçilerin sitemizi ne şekilde kullandıklarını anlamak için sitemizde Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics tarafından toplanan, kaydedilen veya analiz edilen kullanıcılar hakkındaki hiçbir veri, IP adresi gibi kişisel olarak tanımlayıcı bir bilgi içermemekte olup, Google'ın kendi gizlilik politikasına uygun olarak yönetilmektedir. Google Gizlilik Politikası hakkında bilgi almak için: https://www.google.com/policies/privacy/partners

5. Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu internet sitesinde, üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar (hyperlink) bulunabilir. Bu internet siteleri için Gizlilik Politika'mız geçerli olmayıp, bu internet siteleri ve içeriklerine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üçüncü kişilere ait internet siteleri ile verilerinizi paylaşmadan önce, bu sitelerin gizlilik politikalarını okumayı unutmayın.

6. Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizle ilgili altta belirtilen haklara sahipsiniz. oyunfirmasigta@gmail.com adresine mail atarak, kişisel verilerinizle ilgili alttaki maddeler hakkında bilgi alabilirsiniz:

  • İşlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz

  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz

  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz

  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz

  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteyebilirsiniz

  • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz

  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilirsiniz

  • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz

  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz

 

7. İletişim

info@oyunfirmasi.com adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. Politika Güncellemeleri

Gizlilik Politika'sında değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu yüzden, yapılan değişiklikleri görebilmek için Gizlilik Politika'sını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Gizlilik Politika'sının başında yer alan güncellenme tarihine bakarak, en son ne zaman değişiklik yapıldığını görebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin, Oyun Firması’nın yasal bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin etkinlikler söz konusu olduğunda, içinde bulunduğunuz özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, her zaman için kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. Oyun Firması, verilerin işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken ve çıkarlarınızın, haklarınızın ve özgürlüklerinizin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı ya da bu işlem yasal hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak ya da savunmak gibi amaçlara hizmet etmediği sürece Oyun Firması verilerin işlenmesini durduracaktır.

bottom of page